Egyszer minden vállalatcsoport életében eljön a pillanat, amikor elodázhatatlanná válik a kontroll megteremtésével foglalkozni. Miért fontos ez? Nyilván egy vállalatcsoport azért egy csoport, mert tulajdonosi körének egy jól meghatározott érdekrendszere van és a tulajdonosok ezen érdekek mentén szeretnék működtetni a teljes csoportot, amibe nem fér bele az, hogy kontroll nélküli önállóskodás és ebből fakadó összvállalati szintű hatékonytalanság jellemezze a tagvállalatokat. Ha a csoporttá váláskor elmaradt a megfelelő kontroll kialakítása, akkor célszerű ezt napirendre tűzni, különösen, ha

  • akvizíciók, növekedés, vállalati kör bővülése következik (használjuk ki a változást arra, hogy a már meglévő tagvállalatokkal együtt gondoljuk át a teljes cégcsoportra vonatkozó kontroll kialakítását),
  • különböző alaptevékenységűek a tagvállalatok (más-más alaptevékenység esetében más-más irányítási mechanizmus lehet optimális, ezért erre a cégcsoportszintű kontroll során is figyelemmel kell lenni),
  • földrajzilag távol vannak a tagvállalatok (különösen fontos a kontroll megteremtése és működtetése, hiszen nem vagy nehézkesen lehetséges személyes felügyelettel, ellenőrzéssel biztosítani az elvárt működést),
  • jelentős kockázati kitettség áll fenn (minél nagyobb a kockázat a működést illetőleg, annál inkább fontos a megfelelő kontroll, hiszen gyorsan romba dőlhet, amit fáradságos munkával hoztunk létre),
  • tagvállalatokként önálló támogató tevékenység működik (ilyen esetekben minden tagvállalat maga állítja elő és rendelkezik az adataival, a vállalatcsoport központja csak közvetten van ellátva információval, ráadásul számos funkció hatékonytalanul működhet),
  • az informatikai rendszerek különbözőek (ez esetben is túlontúl nagy az egyes tagcégek önállósága és veszélyesen nagy a központ tagcégeknek való kitettsége),
  • erős tagvállalat(ok) vannak (a vállalatcsoporton belül valamilyen szempontból jelentősnek számító tagvállalatok – pl.: nagy árbevétel és/vagy profittermelők, nagy munkaerőfoglalkoztatók stb. – úgy gondolhatják, hogy a közös érdekek helyett sajátjaikat kívánják megvalósítani és ehhez felhasználják cégcsoporton belüli erejüket). B_Pu_vallcsop_ctrl

A megfelelő vállalatcsoport kontroll megteremtésével a központi célok megvalósítását nagyobb valószínűséggel érjük el. Segítségével hatékonyabbá tehetjük üzleti folyamatainkat, biztosíthatjuk a jogszabályi és szervezeti megfelelőséget, megvédhetjük a vállalati vagyont, fejleszthetjük a szervezetet és racionalizálhatjuk a működést, elérhetjük, hogy minden olyan szereplő, akinek ez dolga, felelősséget tudjon vállalni a gazdálkodási adatokért és továbbfejleszthetjük a beszámolórendszert. Ragadd meg a pillanatot és – ha még nem tetted – fuss neki a kontroll kialakításának! Tartsd szem előtt, hogy a kialakítást követően a következetes működtetés és rendszeres felülvizsgálat legalább olyan fontos, mint maga a kialakítás!

Ha részletesebben érdekel a téma, illetve konkrét esetben igénybe vennéd segítségünket, kérjük, foglalj “online cégfelújítási szauna” időpontot vagy válts dimenziót a “cégfelújító tandem” megoldással!