Egy cég életében a folyamatok átalakítására, racionalizálására vonatkozó projektek számos hasznos eredménnyel járhatnak:

  • gyorsabb átfutási idővel fognak a munkatársak dolgozni,
  • egyértelműsíteni lehet a hatásköröket, felelősséget,
  • jobb minőségben fognak termelni és/vagy szolgáltatni,
  • hatékonyabb humánerőforrás ráfordítással látják el a feladatokat,
  • csökkenthető a bürokrácia,
  • összehangolhatóvá válnak a különböző szervezeti egységek érdekei, stb..

Gyakran a vállalatvezetők azt gondolják, hogy élenjáróak, mert csúcstechnológiát alkalmaznak, amit esetleg ráadásul saját maguk találtak fel, sőt akár maguk is gyártják az ahhoz szükséges berendezéseket, vagy mert modern kubatúrában működnek, vagy mert sokat adnak a környezetvédelemre, esetleg kiemelten fontos számukra a társadalmi felelősségvállalás. Elég ritka az a menedzser, aki azért gondolja magát élenjárónak, mert a működésének mozgatórugói a vevők, az meg végképp nem számottevő, akinek a saját kollégái állnak a fókuszban. Márpedig egy-egy céget a benne dolgozók töltenek meg élettel, ezért nagyon nem mindegy, hogyan bánunk velük. A humánerőforrás, ha nem áll a középpontban, akkor gondoskodik arról, hogy a neki rajzolt mozgástéren belül a lehető legnagyobb befolyásra, hatalomra tegyen szert. Teszi ezt úgy, hogy a lokális érdekek előbbre valókká válnak az összvállalati érdekekkel szemben. Így szinte minden cégnél fellelhető olyan periódus, amikor az egyes szervezeti egységek kiskirályságként működnek és védik magukat a többi szervezet vélt vagy valós túlterjeszkedési kísérlete ellen, ami hatáskör csökkenéshez, feladatok számának bővüléséhez vezethetne. Ilyen periódusokban a folyamatok átalakítása, racionalizálása jó eszköz lehet arra, hogy a különböző szervezeti egységek érdekeit összehangoljuk és ezáltal a lokális érdekek helyett az összvállalati érdekekre optimalizáljunk. Hogyan?

  1. B_Fmgmt_szervezet_erdekekHasználjuk ki, hogy a vállalati folyamatok túlnyúlnak az egyes szervezeti egységek munkavégzésén, feladatain. Ezáltal a folyamatok racionalizálása lehetőséget ad arra, hogy a szervezeti egységek feladatait is racionalizáljuk, a redundanciát megszüntessük.
  2. Érjük el, hogy a korábbihoz képest intenzívebb együttműködés és kommunikáció alakuljon ki egy-egy folyamatban érintett egységek között, érezzék közös feladatnak és felelősségnek a teljes folyamat elvárások szerinti lefutását.
  3. A meglévő ösztönzőrendszert alakítsuk a folyamatok racionalizálása mentén átalakított szervezeti egységre jutó feladatok elvárásoknak megfelelő elvégzéséhez.

Amennyiben a fentieket következetesen alkalmazzuk, tetemes hatékonyságjavulás és a korábbihoz képest sokkal konstruktívabb munkahelyi légkör várható. Ez utóbbi pedig a vállalati célok teljesülése mellett a munkavállalók megtartásának is alapja.

Ha részletesebben érdekel a téma, illetve konkrét esetben igénybe vennéd segítségünket, kérjük, foglalj “online cégfelújítási szauna” időpontot vagy válts dimenziót a “cégfelújító tandem” megoldással!