A kötöttpályás közlekedési szektor tőkeigényes, az iparágba (akár infrastruktúrába, akár járművekbe) történő beruházásról szóló döntések hosszú távra, több évtizedre szólnak.

Hosszútávon kiszámítható, hazai megrendelések nélkül egy gyártó nem képes piachódításra. Hiába állnak a fiókban az engedélyeztetett tervek, ha pályázni csak referenciával lehet, a referenciát a gyártók jellemzően saját hazájukban szokták megszerezni. A patrióta kormányzási elv azt mondja: „segítsük a hazai gazdasági aktivitás erősödését, óvjuk meg a pusztító konkurenciától. Támogassuk, neveljük és amikor már megáll a saját lábán, akkor pedig ahhoz segítsük hozzá, hogy más országok piacán is megjelenhessen és ott hódítóként lépjen fel”. Ha a döntéshozó azt akarja, hogy életben maradhasson a hazai ipar, amely adót fizet, foglalkoztat, akkor rendszeresen megrendelésekkel kell ellátnia. Ha a járműbeszerzések évekre leállnak, spórolási okokból a flották leromlanak, amelynek eredményeképp egyszeri nagy beszerzésekről születnek döntések, az a multiknak kedvez. Kisebb, hazai gyártóknak a kisebb mennyiségre kiírt, de folyamatos pályázatok kedveznek: így jut pénz K+F-re, van idő arra, hogy felfussanak a kapacitások.

A korszerű gyártóhelyek a hazai piacon kívülre is érdemes terjeszkedjenek, mert legyen bármilyen patrióta is a hazai iparpolitika, a terjeszkedésnek határt szab a belföldi piac mérete. A versenyben felszínen kell tudni maradni, ennek hosszabb távon mindenképp záloga az exportképesség. Az iparág folyamatosan fejlődik, így amelyik cég innovatív, az nagyobb eséllyel tud a vevők számára kívánatos terméket előállítani, azaz a kutatás-fejlesztésre, szakmai képzésre és tehetséges, elkötelezett munkaerő megszerzésére áldozni kell.

A szektor organikus fejlődésének részei a felvásárlások, összeolvadások – így növekedve lehet egyre tőkeerősebbé válni, technológiai előnyhöz jutni, tevékenységi kört szélesíteni, a termékeknek új piacot találni, méretgazdaságosságot növelni, költségeket csökkenteni, versenyképességet javítani.

 

Egy cég körülményei nagymértékben befolyásolják, hogyan tud boldogulni hosszú távon az iparágban:

  • milyen a gazdasági (politikai) és a piaci helyzet: a gazdasági, politikai helyzet befolyásolja, hogy a cégek milyen feltételek mellett jutnak finanszírozáshoz. A piacon a vevő az, aki végső soron dönt a beszerzésével arról, hogy kinek az ajánlatát tartja legjobbnak; az ő érdekei és körülményeinek alakulása is fontosak;
  • kik a versenytársai, akikhez képest minőségben, árban elég jónak kell tudni lenni;
  • hogyan alakul a tulajdonosi kör, akik döntéseket hoznak a stratégiáról, beruházásokról, K+F-ről, a menedzsmentről, akik pedig kiválasztják a munkavállalói kört (minél innovatívabb és elkötelezettebb kollégákat).

A magyar lehetőségek reálisan napjainkban (2020-ban) az iparágban meglátásunk szerint a következők:

  1. külföldi cég leányvállalataként az anyacég tervei és elvárásai szerint betagozódni annak gyártási struktúrájába (ez történik ma pl. a Bombardier Transportation Hungary Kft-nél Mátranovákon, s a jövőben Dunakeszin is ez várható), vagy
  2. magyar tulajdonban önálló Tier 1 beszállítóként jó minőséget előállítani, minél megbízhatóbb partnerré válni és fejlődni, növekedni.

Ha részletesebben érdekel a téma, illetve konkrét esetben igénybe vennéd segítségünket, kérjük, foglalj „online cégfelújítási szauna” időpontot vagy válts dimenziót a „cégfelújító tandem” megoldással!